Goizeko izarra ikastola - Mutriku
Bekak

Bekak 15-16

 

Berri-berri eskatu behar dutenak aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 

 

-Familiakide konputagarri guztien NANaren foktokopia

-Familia liburuaren fotokopia

-Familia buruaren 2015ko errentaren gaineko zerga aitorpenaren fotokopia guztia

-Inprimakia beteta.