T. 943 89 91 52 · ?

Hezkuntza eskaintza

Proiektuak

2019/2020. Ikasturte berriari begira honako gaihauek landuko ditugu:

Eki proiektua

Euskal Curriculumaren garapenerako jaio den lehen ikasmateriala da EKI. Curriculum horrek agintzen duen moduan, konpetentzietan oinarritutako ikasmateriala darabil metodologia berriak... [+]

Ik/ki proiektua

Ikasteko Kooperatu / Kooperatzen Ikasi

Ikasketa kooperatiboa ikasle talde txikien errendimenduari eta ahalmenari dagokien erabilpen didaktikoa da, berdintasunezko parte-hartzea ahalik eta gehien ziurtatzea eta berorien arteko aldibereko elkarreragina indartzea, taldean lan egiten ikasteaz gainera, taldekide guztiek proposatutako edukiak ikas ditzaten, norberaren ahalmenak neurri gorenera eramanik.... [+]

Bidelaguna

Eskola orduz kanpoko laguntza programaren helburua eskola-arrakastaren indizeak hobetzea. Hirugarren zikloan dauden ikasleei bere ikasketa prozesuan aparteko laguntza ematea du helburu nagusia... [+]

Steam

STEAM siglek bost diziplina identifikatzen dituzte: Zientzia (Science), Teknologia, Ingeniaritza (Engineering), Artea eta Matematikak... [+]

Sare Hezkuntza Gelan

"Sare Hezkuntza Gelan" berrikuntza proiektuaren xede nagusiak, honako hau da: Metodologia, teknologia, material eta baliabide digitalen erabilera bultzatzea geletan irakasteko eta ikasteko prozesuan, ikastetxeetan metodologia aldaketa bat aurrera eramateko. [+]

Erasmus +

Ikastolak bi ikasturtetarako( 2019-20 eta 2020-21) Erasmus+ KA 201 programan parte hartuko du. [+]

Eskola Agenda 21

Eskolako Agenda 21aren helburua gizakien, gizartearen eta ingurumenaren arteko harremanak hobetzea da, eta, horren ildotik, herritar gaituak eta arduratsuak sortzea, banaka edo taldean lan egiteko prest egongo direnak. [+]